Denominació d'Origen Mahón-Menorca, garantia d'autenticitat

El concepte de Denominació d'Origen (D.O.) és un tipus d'indicació geogràfica que s'aplica a produces agrícoles o alimentaris la qualitat i propietats dels quals están indisolublemente lligades a la geografía on son produïts. Es tracta d'una qualificació que s'orienta a protegir legalment certs aliments d'una regió determinada contra productors d'altres zones que intentin aprofitar el bon nom creat pels originals.

Els productors que s'acolleixen a una denominació d'origen es comprometen a mantenir un alt nivel de qualitat i a seguir tècniques i metodologies tradicionals, depenent del tipus de producte. Per a garantir aquesta sèrie de compromisos, cada denominació d'origen acostuma a tenir algun tipus d'organisme públic encarregat de gestionar-la i d'avalar als productors que segueixen aquestes normes.

En el cas del formatge Mahón-Menorca, existeix un Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida des de 1985. Malgrat això, el títol de la denominació que s'utilitzava originalment era només "Mahón", a causa d'un mal ús històric del terme, donat que aquesta varietat de formatge s'ha el·laborat des de sempre a tota la illa. Per a reparar aquesta imprecisió, l'any 1998 es va modificar la denominació per passar a ser "Mahón-Menorca".

Per a assegurar-se que el formatge compleix les disposicions de la denominació d'origen, enganxada a l'etiqueta hi ha de figurar una contraetiqueta numerada expedida pel Consell Regulador, la qual garanteix l'origen i la qualitat del formatge Mahón-Menorca. Aquest segell representa una garantia d'autenticitat per al consumidor.

Dues classes de denominació

Pel que fa al formatge Mahón-Menorca, la denominació d'origen distingeix dues classes. En primer lloc, el denominat simplement "Mahón-Menorca", que abarca el formatge la llet del qual ha sofert algun tipus de tractament, com per exemple la refrigeració o la pasteurització. En segon lloc, es distingeix també un formatge "Mahón-Menorca artesano", el qual ha estat el·laborat amb llet acabada de munyir i sense cap tipus de tractament.

El formatge La Payesa ocupa un lloc especial en aquesta categorització ja que, tot i que la nostra llet ha estat refrigerada, no ha estat pasteuritzada. Aquest procés és el que marca la diferència entre el sabor d'un formatge industrial i d'un formatge artesà. A La Payesa, tot el nostre formatge es produeix amb llet crua, seguint les directrius artesanals, i mantenint les antigues tradicions. De forma que, tot i produir-se en una fàbrica, el nostre formatge s'apropa més al formatge artesà que al formatge industrial, i això es nota en el seu sabor.

desenvolupar per KodeaWeb
Explotaciones Pons Marín, S.L. | B07797822
Carrer Es Banyer, 64 | 07730 - Alaior (Menorca) | Tel +34 971 371 072
Inscrita al Registre Mercantil de Menorca, Foli 174, Tom 7, Secció 8, Fulla IM-321, Inscripció 1a
Política de Privacitat 1. Dades identificatives

Aquesta web és propietat d'Explotaciones Pons Marin, S.L. (La Payesa) domiciliada a C. Es Banyer, 64 - 07730 Alaior (Menorca) amb CIF B07797822. Figura inscrita al Registre Mercantil de Menorca [Registro mercantil].

2. Política d'Enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareixen a les pàgines de lapayesa.es s'ofereixen a efectes merament informatius, de manera que La Payesa no es fa responsable dels productes, serveis o continguts que s'ofereixen a les pàgines de destí ubicades a altres dominis.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a lapayesa.es pertany a ExplotacionesPons Marín S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com una vulneració d'aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els preceptius permisos de l'autor.

4. Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través de la web són emmagatzemades en un fitxer de dades propietat d'Explotaciones Pons Marín S.L. que ha estat declarat, com és preceptiu, a la Agencia Española de Protección de Datos. Aquestes dades es dedicaran exclusivament a realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a la notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedits a terceres persones o empreses, exceptuant les exigides per la llei. Els fitxers podran ser tractats per empreses encarregades de tractament de dades i allotjament web. Aquests proveïdors han subscrit un contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament de dades que imposa Explotaciones Pons Marín S.L., tal com exigeix la LOPD.

Pot exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició) mitjançant la pròpia web o enviant un correu electrònic a info@lapayesa.es.

El nostre sistema utilitza cookies. Comprovi a privacidad y cookies la nostra política d'ús.

5. Juridsicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules serà competència dels Jutges i Tribunals del domicili del consumidor. En el cas de clients residents fora de l'estat espanyol, els tribunals competents seran els de Menorca.

Contactar amb La Payesa
Formulari
971 37 10 72
Nom i llinatges *
Telèfon
Correu electrònic *
Missatge *
en enviar acceptes la política de privacitat

Els enviaments seran tramitats per MRW. Les despeses derivades de l'enviament correran a càrrec del client. Abans d'acceptar la comanda, aquest serà informat de les despeses exactes que es deriven del mateix.

Els productes adquirits es lliuraran a la persona/empresa en la direcció indicda, dintre del termini acordat per al tipus d'enviament.

Per a enviaments nacionals el termini de lliurament és de 24/48 hores (en dies laborables). Els enviaments internacionals requereixen una setmana aproximadament per ser lliurats.

En el cas que un article arribés en males condicions, el client té dret a que li sigui restituït o a un reemborsament dels seus diners. Per a això, el client ens ho ha de notificar en un termini màxim de 48 hores des de la recepció de l'enviament.

El termini de lliurament depèn del país de destinació de la comanda.

Tots els nostres productes estan avalats per més de seixanta anys d'experiència en el sector. La Denominació d'Origen Mahón-Menorca garanteix que els nostres productes reuneixen totes les característiques i requisits gastronòmics específics del formatge de la illa.

Per altra banda, el fet d'acollir-nos al programa APPC i a la norma IFS certifica el compliment de totes les normes i pràctiques de seguretat alimentària pertinents.

La modificació del país de lliurament afectarà les despeses d'enviament i el termini de lliurament.

Popup con las localizaciones de los productores