Control de Seguretat Alimentària del formatge La Payesa, elaborat amb llet de Menorca

Els formatges La Payesa s'elaboren combinant la tecnologia més moderna i les antigues tradicions de Menorca, tot avalat per més de seixanta anys d'experiència.

El fet que el nostre formatge es sotmeti a estrictes controls sanitaris i que sigui un producte emparat per la denominació d'origen "Mahón-Menorca" ens permet oferir un producte de gran qualitat tot l'any.

En ser l'única indústria de Menorca que l'elabora amb llet crua, el formatge de La Payesa es distingeix de qualsevol altre formatge elaborat amb llet pasteuritzada. Això ens permet mantenir el sabor més autèntic del formatge artesà de Menorca. Al mateix temps, aquest fet ens exigeix un major compromís amb l'actual legislació higienic-sanitària, amb els nostres treballadors i de sostenibilitat del medi ambient.

A La Payesa ens preocupa molt la satisfacció dels nostres consumidors; per aquest motiu, es segueixen totes les precaucions possibles per a garantir un producte excel·lent en tots els sentits. Així, seguint normatives de sanitat tant espanyoles com europees, s'aplica el programa APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics).

Es tracta d'un procés sistemàtic preventiu per a garantir la inocuitat alimentària de forma lògica i objectiva. S'aplica a la indústria alimentària, encara que també es dóna a la indústria farmacèutica, cosmètica i en qualsevol indústria que fabriqui materials en contacte amb els aliments. Al APPCC s'identifiquen, s'avaluen i es prevenen tots els riscos de contaminació dels productes a nivell físic, químic i biològic. Això es fa al llarg de tota la cadena de subministrament, establint mesures preventives i correctives per tal de garantir la seguretat.

L'APPCC neix amb l'objectiu de desenvolupar sistemes que proporcionin un alt nivell de garanties sobre la seguretat dels aliments i de substituir sistemes de control de qualitat basats en l'estudi del producte final, els quals no aportaven massa seguretat i actualment es consideren obsolets.

L'aplicació d'aquest programa a la nostra empresa abarca des de la recepció de les matèries primeres fins el moment de la distribució dels productes. Totes les fases de la producció són estrictament monitoritzades.

Així mateix, paral·lelament a l'aplicació del APPCC, a La Payesa ens acollim a la norma IFS (International Food Standard), com a marc integrador per a la gestió i el control de la seguretat dels nostres productes.

Mentre que el primer és d'aplicació obligada segons la legislació, la norma IFS és escollida com a part del nostre compromís amb la qualitat dels nostres productes.

La Norma Internacional per als Aliments (IFS) s'ha desenvolupat per a tot tipus de distribuïdor (empreses i comerços de qualsevol mida, independents o no). Tots ells han de garantir la seguretat de la seva marca en els productes que venen. La IFS ajuda a complir amb tots els requisits de seguretat jurídica y dóna les normes comunes per a tots els proveïdors afectats, així com una resposta concreta i ferme a les expectatives de seguretat dels clients. La IFS cobreix normes comunes d'auditoria internacionalment acceptades, amb l'objectiu de millorar contínuament la seguretat dels consumidors.

El desenvolupament de la norma IFS es basa en la creixent demanda per part dels consumidors, les responsabilitats cada cop majors de distribuidors i majoristes, les estrictes exigències a nivell legal i la globalització dels subministraments. Tots aquests punts fan que sigui imprescindible per a desenvolupar un control de qualitat uniforme i estàndard en el camp de la seguretat alimentària.

En suma, volem reiterar que el formatge que surt de les nostres instal·lacions no només compleix tota la normativa estatal i europea de seguretat alimentària sino que, a més, s'adjusta a la norma IFS com a mostra de la nostra incansable dedicació a la millora dels nostres productes.

desenvolupar per KodeaWeb
Explotaciones Pons Marín, S.L. | B07797822
Carrer Es Banyer, 64 | 07730 - Alaior (Menorca) | Tel +34 971 371 072
Inscrita al Registre Mercantil de Menorca, Foli 174, Tom 7, Secció 8, Fulla IM-321, Inscripció 1a
Política de Privacitat 1. Dades identificatives

Aquesta web és propietat d'Explotaciones Pons Marin, S.L. (La Payesa) domiciliada a C. Es Banyer, 64 - 07730 Alaior (Menorca) amb CIF B07797822. Figura inscrita al Registre Mercantil de Menorca [Registro mercantil].

2. Política d'Enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareixen a les pàgines de lapayesa.es s'ofereixen a efectes merament informatius, de manera que La Payesa no es fa responsable dels productes, serveis o continguts que s'ofereixen a les pàgines de destí ubicades a altres dominis.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a lapayesa.es pertany a ExplotacionesPons Marín S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com una vulneració d'aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els preceptius permisos de l'autor.

4. Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través de la web són emmagatzemades en un fitxer de dades propietat d'Explotaciones Pons Marín S.L. que ha estat declarat, com és preceptiu, a la Agencia Española de Protección de Datos. Aquestes dades es dedicaran exclusivament a realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a la notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedits a terceres persones o empreses, exceptuant les exigides per la llei. Els fitxers podran ser tractats per empreses encarregades de tractament de dades i allotjament web. Aquests proveïdors han subscrit un contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament de dades que imposa Explotaciones Pons Marín S.L., tal com exigeix la LOPD.

Pot exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició) mitjançant la pròpia web o enviant un correu electrònic a info@lapayesa.es.

El nostre sistema utilitza cookies. Comprovi a privacidad y cookies la nostra política d'ús.

5. Juridsicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules serà competència dels Jutges i Tribunals del domicili del consumidor. En el cas de clients residents fora de l'estat espanyol, els tribunals competents seran els de Menorca.

Contactar amb La Payesa
Formulari
971 37 10 72
Nom i llinatges *
Telèfon
Correu electrònic *
Missatge *
en enviar acceptes la política de privacitat

Els enviaments seran tramitats per MRW. Les despeses derivades de l'enviament correran a càrrec del client. Abans d'acceptar la comanda, aquest serà informat de les despeses exactes que es deriven del mateix.

Els productes adquirits es lliuraran a la persona/empresa en la direcció indicda, dintre del termini acordat per al tipus d'enviament.

Per a enviaments nacionals el termini de lliurament és de 24/48 hores (en dies laborables). Els enviaments internacionals requereixen una setmana aproximadament per ser lliurats.

En el cas que un article arribés en males condicions, el client té dret a que li sigui restituït o a un reemborsament dels seus diners. Per a això, el client ens ho ha de notificar en un termini màxim de 48 hores des de la recepció de l'enviament.

El termini de lliurament depèn del país de destinació de la comanda.

Tots els nostres productes estan avalats per més de seixanta anys d'experiència en el sector. La Denominació d'Origen Mahón-Menorca garanteix que els nostres productes reuneixen totes les característiques i requisits gastronòmics específics del formatge de la illa.

Per altra banda, el fet d'acollir-nos al programa APPC i a la norma IFS certifica el compliment de totes les normes i pràctiques de seguretat alimentària pertinents.

La modificació del país de lliurament afectarà les despeses d'enviament i el termini de lliurament.

Popup con las localizaciones de los productores